หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ ตำบลวังแดง
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2564


   
   
   
 
งานป้องกันฯ อบต.วังแดง ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564


   
   
   
 
งานป้องกันฯ อบต.วังแดง ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ขณะนี้สถานการณ์น้ำได้อยู่ในระดับปกติ
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564


   
   
   
 
ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564


   
   
   
 
อบต.วังแดงลงพื้นที่นำของอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม แอลกอฮอล์ ข้าวสารจาก บริษัท ซี.พี.วังแดง พร้อมของใช้จำเป็น และถุงยังชีพของท่าน ส.ส. นพ ชีวานันท์ (โดย อบต.วังแดง เป็นตัวแทน) มอบกับประชาชนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยยืนยันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.วังแดงลงพื้นที่นำของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง แอลกอฮอล์ พร้อมของใช้จำเป็น และถุงยังชีพของท่าน ส.ส. นพ ชีวานันท์ มอบให้กับประชาชนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ขอขอบคุณท่าน ส.ส. นพ ชีวนันท์ ที่ได้นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 50 ชุด พร้อมยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล จำนวน 30 กระปุก มอบให้กับประชาชนตำบลวังแดง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่อบต.วังแดงลงพื้นที่นำของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แอลกอฮอล์ มอบให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือ กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยยืนยันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลวังแดง
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และเจ้าหน้าที่อบต.วังแดง ลงพื้นที่นำของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แอลกอฮอล์ มอบให้กับประชาชนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยยืนยันไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตพื้นที่ หมู่ 3 และหมู่ 7
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่อบต.วังแดงลงพื้นที่นำของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แอลกอฮอล์ มอบให้กับประชาชนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยยืนยันไวรัสโคโรนา2019
ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตพื้นที่ ม.5,ม.6 และ ม.7
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ ม.5,ม.6 ตำบลวังแดง
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้องด้วยนายอรุณ สมเสียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ อบต.วังแดงลงพื้นที่นำของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม มอบให้กับประชาชนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยยืนยันไวรัสโคโรนา
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับ รพ.สต.วังแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.วังแดง ลงพื้นที่นำอาหารจำนวน 3 มื้อ มอบให้กับประชาชนกลุ่มผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ใพื้นที่ตำบลวังแดง
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
วันปิยมหาราช
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลวังแดง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
งานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามวิถีหมู่บ้านรักษาศีลห้า วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 ในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 12 ราย
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย