หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรม เกมส์ต่างๆ และมีของรางวัลแจกให้เด็กๆที่มางานร่วมงานมากมาย พร้อมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน ประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางการแก้ไขระบบประปาหมู่ที่ 1,2และ3 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาระบบน้ำประปาขัดข้องบ่อยครั้ง โดยมีมติที่ประชุมให้ทาง อบต.วังแดง หาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง แถลงนโยบายต่อสภา

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเรือ 5 ฝีพาย โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังแดง ครั้งที่ 1

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังแดงครั้งที่ 1 เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภทเยาวชนและประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเป็นนักกีฬา หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังแดง

จัดประชุมประชาคมเรื่องหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ปี 2565ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2565 เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 5000 บาท เฉพาะบ้านเรื่องที่น้ำท่วมขังตั้งแต่ 1 วันเป็นต้นไปแต่ไม่ถึง 30 วัน
[+] more
 
 
[+] more
[+] more
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
 
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
คลิก ผลิตภัณฑ์ เผือกแปรรูป
รายละเอียด  เผือกแปรรูป กรอบ หวาน มัน..
ติดต่อ  กลุ่มแปรรูปเผือก เลขที่ 17 หมู่6 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 ติดต่อ : นางบุญเรือน ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน
รายละเอียด   สวนเกษตรพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลวังแดง ปลูกอย่างไรให้ได้ผลดี และมีรายได้ทุกวัน... สนใจเชิญเข้าชมส..
 
ดูทั้งหมด
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ สำนักงานการตรวจเงิน สำนักงานประกันสังคม  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ กรมสรรพากร กระทรวงกลาโหม
ศูนย์บริการภาครัฐสำหรับประชาชน กรมการจัดหางาน คลังข่าวมหาดไทย