หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายในองค์กร
การประชุมสภา อบต.
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้ดูแลระบบ

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าวผลงานอบต. กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  


..กำลังรวบรวมข้อมูล