อบต.วังแดง อบต.วังแดง อบต.วังแดง อบต.วังแดง อบต.วังแดง
อบต.วังแดง อบต.วังแดง อบต.วังแดง อบต.วังแดง อบต.วังแดง
อบต.วังแดง อบต.วังแดง อบต.วังแดง อบต.วังแดง อบต.วังแดง
ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน อบต.วังแดง อยุธยา อบต.วังแดง อยุธยา